Monthly Archives: מרץ 2014

סורי לא, אין קשר!

מרץ 29, 2014|0 Comments

היום זה קרה שוב, שלושה אנשים ברצף,אבל אני כבר מזמן לא מתרגשת. רב הפעמים בחיי אחרי שאני מציגה את עצמי בשמי המלא לאנשים חדשים אני סופרת כמה שניות ואז מגיעה השאלה, תגידי יש קשר ל… את קרובה של…. ויש שהולכים על הגרסה השלילית: אין לך […]

האם משוויץ יוצא מיץ!?

מרץ 19, 2014|0 Comments

אחת התפיסות שצריך להיפרד מהם כאשר מתחילים בתהליך מיתוג אישי היא הצניעות. ההימנעות מהתבלטות, מלדבר על עצמי ולהתפאר במעשיי, תפיסה שמושרשת אצלנו בתרבות לאורך שנים…גדלנו וחונכנו כך שמי שמדבר על עצמו יותר מידי הוא שחצן… אך לא עוד, מספיקה חצי דקה בפייסבוק בכדי להבין שהעולם […]

054-4991442